Rudus Oy:n aineistopankin käyttöehdot

Aineistopankin rekisteröintiseloste
Tietosuojaseloste

Aineistopankin kuvat ja muu materiaali ovat käytettävissä ainoastaan jäljempänä määriteltäviä tarkoituksia varten. Aineistopankin kaikki materiaali on tekijänoikeuksin turvattu. Rekisteröitymällä saat oikeuden käyttää näitä aineistoja.

Tiedustelut: aineistopankki@rudus.fi

1. Sopimuksen kohde ja osapuolet

Tällä sopimuksella (jäljempänä "Käyttöehdot") Käyttäjä ja Rudus Oy sopivat aineistopankin rekisteröitymistä edellyttävän osuuden käytöstä. Tässä sopimuksessa rekisteröitymistä edellyttävästä aineistopankista käytetään nimitystä “Aineistopankki”. Palveluita käyttävästä henkilöstä käytetään nimitystä “Käyttäjä”.

Palveluiden sisältö määräytyy näiden Käyttöehtojen sekä Ruduksen aineistopankin yhteydessä esittämien tietojen mukaisesti.

2. Käyttäjäksi rekisteröityminen ja aineistopankin käyttöönotto

Aineistopankin käyttö edellyttää rekisteröitymistä aineistopankin käyttäjäksi ja käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjä käyttää Aineistopankkia rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla.

3. Käyttäjän henkilötietojen käsittely

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän tiedot tallennetaan käyttäjärekisteriin. Käyttäjän tietoja käsitellään Käyttöehtojen sekä henkilötietolain ja sen nojalla tehdyn rekisteriselosteen mukaisesti.

4. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä hyväksyy itseään sitoviksi kaikki aineistopankkia käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty Käyttäjän tunnuksella tai Käyttäjän toimesta tai toimeksiannosta.

Mikäli käyttäjän tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, Käyttäjän on vaihdettava tunnuksensa tai ilmoitettava tästä Ruduksen aineistopankille (aineistopankki@rudus.fi). Käyttäjän on annettava aineistopankkia varten tarvittavat tiedot. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. Käyttäjä vastaa aineistopankkiin antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Ruduksen aineistopankki ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja, jotka käyttäjä antaa. Rudus Oy tallentaa aineistopankkiin kuvia, taustamateriaalia, tunnuksia ja muuta viestintä- sekä markkinointimateriaalia erilaisissa käyttäjien tarvitsemissa tiedostomuodoissa.

Rudus Oy vastaa aineistopankissa julkaisemansa aineiston sisällöstä. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän käytä, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistopankista hakemaansa aineistoa tavalla, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Mikäli ilmenee, että Käyttäjän aineistopankista hakeman aineiston käsittely loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai Käyttöehtojen vastaista taikka voi aiheuttaa vahinkoa, voidaan aineistopankin käyttö keskeyttää.

5. Aineiston käyttö

Aineiston käyttö on oikeutettua kun
a) Aineiston yhteydessä mainittuja käyttöehtoja ja tekijänoikeuksia noudatetaan
b) Aineistoa ei muokata
Aineistoa voidaan käyttää seuraavasti
a) Yhteistyötahojen tekemään ja Ruduksen tekemään markkinointiin ja viestintään. b) Journalistisessa yhteydessä kun aiheena on Rudus Oy.
Aineistoa ei voi käyttää seuraavasti
a) Aineistoa ei voi laittaa muuhun palveluun uudelleen ladattavaksi.
b) Aineiston käyttöoikeuksia ei voi edelleen myydä, lainata, vuokrata, antaa tai muuten siirtää. c) Aineistoa ei voi käyttää asiattomasti.
d) Aineistoa ei voi muokata.

6. Ruduksen vastuu aineistopalvelusta

Rudus Oy ylläpitää aineistopankkia niin, että se on pääsääntöisesti käytettävissä 24 h vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Rudus voi tilapäisesti keskeyttää aineistopankin esim. muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta. Rudus ei vastaa itsestään riippumattomista tietoverkkojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Rudus pyrkii ilmoittamaan ennalta tiedossa olevista katkoksista ja häiriöistä.

7. Sopimusehtojen muuttaminen

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Rudus kehittää aineistopankkia jatkuvasti, mistä johtuen käytössä olevien palveluiden valikoima ja sisältö voivat muuttua. Rudus Oy voi myös lopettaa aineistopankin tuottamisen. Rudus voi ilmoittaa käyttäjäehtojen muutoksesta aineistopankin yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksesta.

8. Sopimusten ja aineistopankin voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

Käyttöehdot tulevat voimaan heti kun Käyttäjä on hyväksynyt aineistopankkia koskevat sopimusehdot ja ovat voimassa toistaiseksi. Rudus voi irtisanoa käyttöehdot 14 päivän irtisanomisajalla. Käyttäjä voi irtisanoa Käyttöehdot 14 päivän irtisanomisajalla. Irtisanomisaika lasketaan ilmoituksen tekemisestä. Rudus voi purkaa käyttäjän käyttöehdot ilman irtisanomisaikaa, mikäli käyttäjä käyttää aineistopankkia näiden käyttöehtojen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti, antaa aineistopankkiin vääriä tietoja, tai käyttää tai yrittää käyttää aineistopankkia sen toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä vaarantavalla tavalla.

Aineistopankin sulkeminen
Rudus voi sulkea aineistopankin kokonaan tai osittain, jos